Malayalam blog,kerala blog

logo img
fashion img

മുത്തലാക്ക്‌

Keralaspeaking Keralaspeaking

മുത്തലാക്കു എന്ന മുസ്ലീംകളുടെ ഇടയിൽ ഉള്ള വിവാഹ മോചന സമ്പ്രദായം ഭരണ ഘടനാ വിരുദ്ധമാണെന്നും അ

   

Subscribe to our newsletter

We will shoot you the recent blogs right in to your inbox.